تلفن تماس : 3-32655562 (031)

شرکت مهندسی

این شرکت یک شرکت مهندسی سهامی خاص می باشد که در زمینه طراحی ، تهیه ، اجرا و نظارت بر اجرا ، تهیه متریال و همچنین تست پروژه پس از پایان کار فعالیت می کند.