تلفن تماس : 3-32655562 (031)

تست سیستم ارتینگ و همبندی

از جمله تست‌های اصلی که توسط مهندسین این شرکت انجام می‌شود تست مقاومت سیستم ارتینگ و همچنین تست همبندی ما بین شینه اصلی و تابلو فرعی می‌باشد که با استفاده از دستگاهای مختلف مطابق جدیدترین استانداردهای داخلی و بین المللی انجام می‌شود. 

لازم به ذکر است این شرکت دارای گواهینامه‌های مورد قبول توسط سازمان‌های مربوطه از جمله وزارت کار، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شرکت توزیع برق و اداره استاندارد می‌باشند.