تلفن تماس : 3-32655562 (031)

طراحی ، تهیه و نصب سیستم حفاظت ثانویه در برابر صاعقه

شرکت مهندس سُها سنجش سپاهان با اتکا بر توانایی مهندسان خود اقدام به طراحی تاسیسات سیستم حفاظت ثانویه کرده همچنین با توجه به همکاری با تولید کنندگان مطرح دارای توانایی تهیه و نصب  تجهیزات می باشد.